Disclaimer

Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom, zoals bv. merk- en/of auteursrechten. De eigendomsrechten t.a.v. de te koop aangeboden werken berusten bij de eigenaar JT Art. Het op enigerlei wijze kopiëren van schilderijen is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. De door de Galerie gepresenteerde foto’s en voorbeelden van schilderijen, evenals het logo van het bedrijf worden beschermd door de Nederlandse wetgeving.

In geval van inbreuk op het auteursrecht zal  JT Art  via een civiele procedure schadevergoeding   eisen evenals aan inbreuk makende activiteiten zo snel mogelijk een einde te maken.

JT Art behoudt zich het recht voor tot wijzigen van de inhoud op ieder willekeurig tijdstip zonder voorafgaande aankondiging. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

JT Art sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit terzake van de juistheid en volledigheid van de informatie en producten die op deze website worden geboden, evenals voor enigerlei directe schade die hieruit mocht voortvloeien.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »